De forse stijging van huizenprijzen in de afgelopen jaren heeft geleid tot een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van woningen in 2023. Volgens cijfers van de Waarderingskamer zal deze stijging gemiddeld 17% bedragen. Dit komt als een verrassing voor veel huiseigenaren, aangezien de verkoopprijzen van woningen op dit moment juist dalen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) meldde dat de gemiddelde huizenprijzen in 2022 met ongeveer 6% zijn gedaald. De WOZ-waarde wordt echter gebaseerd op de waarde van de woning een jaar eerder, op 1 januari 2022. Dit is het zesde jaar op rij dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met meer dan 5% stijgt, wat een van de grootste stijgingen sinds de introductie van de WOZ-waarde is.

 

In de eerste maanden van het jaar ontvangen huishoudens de jaarlijkse aanslag voor gemeentelijke woonlasten, waarop de nieuwe WOZ-waarde van hun woning vermeld staat. Een gemiddelde woning is dit jaar voor de belastingen €368.000 waard, een stijging van 17% ten opzichte van €315.000 in 2022. De waardestijging kan per woning of gemeente fors afwijken van het landelijk gemiddelde.

 

De WOZ-waarde van een woning is de grondslag voor verschillende belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (ozb), waterschapslasten en het eigenwoningforfait. Als de WOZ-waarde te hoog is, zullen deze aanslagen ook te hoog zijn. Daarom is het belangrijk om de vastgestelde WOZ-waarde te controleren. Iedere €10.000 verlaging van de WOZ-waarde levert een jaarlijkse besparing op van €50.

 

Iedereen kan de WOZ-waarde van zijn of haar woning zelf controleren door gebruik te maken van een gratis WOZ-check. Deze check geeft een indicatie of het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde zin heeft. Indien men van mening is dat de WOZ-waarde te hoog of te laag is, kan men daartegen bezwaar maken. Een hoge WOZ-waarde kan in sommige gevallen echter ook gunstig zijn, zoals bij een lagere hypotheekrente of bij verkoop van het huis.

Zoeken per provincie

Groningen
Friesland
Overijssel
Zeeland